Všem vlastníků nemovitostí majících zájem pronajmout svou komerční či rezidenční nemovitost jsme připraveni zajistit rychlé obsazení jejich prostor bonitními nájemci. Na základě naší odborné znalosti trhu nastavíme ve spolupráci s vlastníkem dotčených prostor nejvyšší možnou výši nájemného. Díky našemu komplexnímu odbornému poradenství zároveň zajistíme naším klientům i úsporu jejich časového fondu. Nejefektivnější spolupráce vždy docílíme při dlouhodobém partnerství. Proto pro vlastníky poskytujeme i další odborné služby.

Komplexní služby pro klienty pronajímající svou nemovitost se skládají především z:

  • Konzultace Vašeho záměru pronajmout Vaši nemovitost
  • Detailního seznámení se s pronajímaným prostorem
  • Analýzu nastavení cenové hladiny konkurenčních projektů
  • Kvalifikovaného odhadu výše nájemného
  • Návrh opatření navyšujících výši nájemného
  • Kolektivizace potřebných dokumentů
  • Zpracování informačního memoranda
  • Vyspecifikování důvěrných informací a jejich ochrany
  • Analýzu trhu a vhodných nájemců
  • Představení příležitosti pronájmu vhodným nájemcům
  • Představení příležitosti pronájmu naším partnerům
  • Koordinace prohlídek objektu dle možností klienta
  • Dosažení nejvyšší možné výše nájemného
  • Příprava návrhu znění smluvní dokumentace
  • Zajištění předání prostor
  • Možná správy nemovitosti

V případě realizace pronájmu jako veřejného, dále také i: 

  • Naplánování marketingové strategie
  • Inzerce a koordinace marketingové kampaně
 

KLÍČOVÝ KONTAKT

Jan Hronek

Tel: +420 777 800 746
jan@hronekpartners.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a domluvte si osobní konzultaci.