Všem vlastníků nemovitostí zvažujících jejich prodej je naším odborným týmem poskytován komplexní servis. Díky rozsáhlé databázi spolupracujících investičních partnerů, proaktivnímu přístupu při přípravě realizace transakce a navýšení její výchozí hodnoty, odborným znalostem a efektivní struktuře realizace transakce jsme klientům připraveni zajistit dosažení nejvyšších možných transakčních cen.

Prodávajícím klientům poskytuje nadstandardní servis po celou dobu realizace transakce. Naším servisem tak pro klienty zajistíme nejenom nadstandardní zisk generový z prodeje projektu, ale i jim značně ušetříme jejich časový fond.

Komplexní služby pro klienty prodávající svou nemovitost se skládají především z:

  • Konzultace Vašeho záměru odprodat dotčenou nemovitost
  • Kvalifikovaného odhadu transakční ceny
  • Návrh opatření navyšujících transakční cenu
  • Kolektivizace potřebných dokumentů
  •  Zpracování investičního memoranda
  • Vyspecifikování důvěrných informací a jejich ochrany
  • Nastavení vhodné struktury realizace transakce
  • Představení investiční příležitosti partnerským investorům
  • Koordinace prohlídek objektu a nabídkového řízení
  • Komunikace s externími poradci zajišťující Due Diligence
  • Příprava návrhu znění smluvní dokumentace
  • Asistence při vypořádávání transakce
  • Případné poradenství týkající se reinvestice utržených prostředků

V případě realizace transakce jako veřejné, dále také i:

  •  Naplánování marketingové strategie
  • Inzerce a koordinace marketingové kampaně
 
 

KLÍČOVÝ KONTAKT

Jan Hronek

Tel: +420 777 800 746
jan@hronekpartners.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a domluvte si osobní konzultaci.