Na základě detailního se seznámení se zájmy investora vyhledáme za pomoci naší neveřejné databáze nemovitostí vhodné investiční cíle naplňující specifikovaná investiční kritéria. Náš odborný tým je tak vždy klientům připraven zajistit řadu atraktivních investičních příležitostí.

Investorům poskytuje nadstandardní servis po celou dobu vyhledávání a realizace transakce. Naším servisem tak pro klienty zajistíme nejenom akvizici lukrativních nemovitostí za atraktivních cenových podmínek, ale i jim značně ušetříme jejich časový fond.

Komplexní služby pro klienty kupující nemovitost se skládají především z:

  • Seznámení se s investičními kritérii klienta
  • Průzkum trhu
  • Představení užšího výběru investičních cílů
  • Kvalifikovaného odhadu transakční ceny
  • Studie tržního potenciálu investičních cílů
  • Predikci možného vývoje hodnoty investičního cíle
  • Navázání kontaktu s vlastníkem nemovitosti
  • Zajištění prohlídky nemovitosti dle možností klienta
  • Vyhotovení dokumentace (Letter of Intent)
  • Zajištění exkluzivní pozice pro vyjednávání o akvizici
  • Jednání o transakčních podmínkách ve prospěch investora
  • Dosažení nejlepší akviziční ceny
  • Zajištění veškerých podkladů nutných pro Due Diligence
  • Koordinace Due Diligence a zajištění odborných partnerů
  • Návrh struktury financování transakce
  • Zajištění a koordinace financování akvizice
  • Příprava návrhu znění smluvní dokumentace
  • Asistence při vypořádávání transakce
  • Nastavení procesů pro maximální synergii portfolia
  • Zajištění případné správy objektu
 
 

KLÍČOVÝ KONTAKT

Jan Hronek

Tel: +420 777 800 746
jan@hronekpartners.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a domluvte si osobní konzultaci.