Náš tým je připraven poskytnout komplexní odborné poradenství od přípravy developerského projektu až po jeho úspěšný prodej, a to vše při zachování nejvyššího standardu poskytovaných služeb.

Při přípravě developerského projektu se zaměříme především na:

  • zhodnocení ekonomického potenciálu realizace projektu v místě a čase;
  • zajištění financování realizace projektu při zvážení všech finančních instrumentů;
  • doporučení strukturace vhodného primárního příjmu z realizace projektu (prodej jako celek / prodej po individuálních jednotkách / dlouhodobý pronájem jednotek / apod.);
  • konzultace vedoucí k zefektivnění ekonomických výsledků projektu;
  • nastavení vhodné prodejní cenové politiky projektu;
  • návrh optimálního načasování realizace projektu či jeho jednotlivých fází;
  • optimalizaci společných ploch a ploch veřejného zájmu, a to včetně nastavení vhodných poskytovaných služeb umístěných přímo v projektu v korelaci s nabídkou služeb v přilehlém okolí projektu;
  • poradenství s vhodným strukturováním splátkového kalendáře, a tedy i s optimalizací cash flow v průběhu realizace projektu;
  • návrh optimální struktury realizace projektu (odštěpení pozemků do nově vzniklé společnosti / prodej pozemků do projektové společnosti / realizace projektu mateřskou společností / apod.) v kontextu všech právních rizik;
  • návrh optimální vlastnické struktury a doporučení vhodných právních entit pro její realizaci;
  • doporučení vhodného způsobu propagace projektu včetně uvedení doporučeného načasování.

Při prodeji developerského projektu poskytuje naším klientům servis skládající se mimo jiné z:

  • kompletního servisu spojeného s individuálním prodejem bytových a nebytových jednotek projektu (zprostředkování kupců, zajištění hypotečního financování za nejvýhodnějších podmínek na trhu, inzerce projektu na realitních serverech, příprava smluvní dokumentace, zajištění případné notářské úschovy kupní ceny, představení standardů projektu klientovi a řešení klientských změn, předání bytových jednotek, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, apod.)
  • komplexní realizace nabídkové řízení, tedy zajištění kupců na portfolia bytových či nebytových jednotek v projektu a nebo na celé stavebně oddělené objekty projektu, a to veřejnou či neveřejnou formou (spolupracujeme s širokým spektrem privátních i institucionálních investorů);
  • asistence při vypořádání transakce/transakcí;
  • realizace a koordinace marketingové kampaně;
  • odborné poradenství směřující k optimalizaci čistého zisku z realizace projektu a návrh vhodných nástrojů pro uchování hodnoty utržených prostředků.
 

KLÍČOVÝ KONTAKT

Jan Hronek

Tel: +420 777 800 746
jan@hronekpartners.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám a domluvte si osobní konzultaci.