SÁT NHẬP & NHƯỢNG LẠI

Chúng tôi thiết lập và đàm phán cho Khách hàng những điều kiện thuận lợi nhất khi bán hoặc mua lại công ty và để làm sao hạn chế những rủi ro có thể xảy ra đến mức tối thiểu.


 • Bán công ty
 • Đầu tư vào công ty
 • Nhượng quyền quản lý
 • Đầu tư tài chính vào các dự án
 • Bán cổ phần thiểu số
 • Cấu trúc giao dịch
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý
 • Tối ưu hóa thuế của các giao dịch

BẤT ĐỘNG SẢN

Với lượng lớn các dịch vụ chuyên môn được cung cấp rất phong phú và mang tính toàn diện chúng tôi trở thành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn chuyên môn về các dự án bất động sản.


 • Bán bất động sản
 • Đầu tư vào bất động sản
 • Cho thuê bất động sản
 • Các dự án phát triển
 • Đầu tư tài chính vào các dự án bất động sản
 • Quản lý bất động sản
 • Dịch vụ cho người thuê
 • Tối ưu hóa chi phí hoạt động
 • Tiết kiệm lãi suất của tài trợ bằng nợ
 • Tăng giá trị bất động sản
 • Giảm thiểu rủi ro từ việc chiếm hữu bất động sản


FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Trên cơ sở kiến thức chi tiết về công cụ tài chính chúng tôi đảm bảo cho Khách hàng những đầu tư tài chính có lợi nhất vào bất cứ loại hình dự án nào.


 • Tài trợ ngân hàng
 • Tài trợ bằng nợ công bình
 • Tài trợ tầng lửng
 • Việc gia nhập của nhà đầu tư tài chính
 • Tiết kiệm lãi suất nợ
 • Giảm giá trị bảo đảm nợ
 • Tư vấn tài trợ