ropa

Od roku 2024 bude v ČR platit zákaz skládkování komunálního a recyklovatelného odpadu, proto společně s naším významným klientem hodláme v České a Slovenské republice spustit projekt efektivního zpracování odpadu.

Díky již pět let aktivně testované technologii budeme schopni ze směsi komunálního odpadu a plastového odpadu, vyrobeného s pomocí ropných derivátů, vyrobit ropu. Jedno z několika zařízení umístěných na území naší republiky bude schopné zpracovat až 10.000 tun odpadu za rok a přeměnit jej na ropu s pořizovacími náklady 10 USD za barel, ačkoli je dnešní cena ropy několikanásobně vyšší.

Z jedné tuny odpadu se získají 4 barely ropy (cca 630 litrů), kvalita je závislá na množství plastového odpadu na vstupu.

V aktuální fázi projektu řešíme geografické rozmístění závodů u velkých aglomerací v Česku a na Slovensku. Pro našeho obchodního partnera řešíme komplexní servis spojený s uváděním této nové technologie do výše zmíněných zemí. Po úspěšném uvedení do provozu máme společně s naším partnerem zájem na expanzi do východní a jižní Evropy.