auto_audi

Automobilový trh tvoří velkou část světových ekonomik a neustále se rozvíjí. Nabízí tak prostor pro inovace a nové technologie. Náš klient si je této skutečnosti plně vědom,  a tak vynalezl nový druh automobilového katalyzátoru.

Katalyzátor VINID pracuje na bázi oxidačních katalyzátorů. Neobsahuje prvky drahých kovů jako platinu, paládium a rhodium. Je proto nejen o mnoho levnější, než-li dosavadní katalyzátory, a neemituje do ovzduší karcinogenní látky. Tyto vlastnosti ho dělá zajímavým, protože dosavadní „karcinogenní“ katalyzátory jak se před časem zjistilo, ohrožují životní prostředí víc, než motory bez katalyzátoru.

Katalyzátor VINID splňuje normy EHK a dosahuje téměř dokonalé spalování výfukových emisí. Je vhodný do všech druhů benzínových i vznětových motorů, včetně dvoutaktů.

Srovnání katalyzátorů:

 Zahraniční katalyzátory 

Možnost využití:

 Katalyzátor VINID

Možnost využití:

Jako druh paliva může být bezolovnatý benzin nebo nafta
a předepsané přísady
olovnatý benzin, nafta, líh, plyn
 v případě špatného spalování, poškození zapalovací soustavy může dojít k poškození katalyzátoru  bez poškození
 využití drahých kovů – platina  využití výlučně našich materiálů cenově a strategicky lehce dostupných (viz patent v přílohách)